T. 92, S. 4 (2014)

Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014

Mục lục

Chuyên san Khoa học Tự nhiên

TÍCH HỢP GIS VÀ AHP VÀO XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG HƯƠNG VĂN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Văn Bình, Hồ Kiệt, Trần Phúc
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại nhà máy giấy Rạng Đông, huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa Tóm tắt
Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
Một số kết quả về nhóm Lie và đại số Lie đơn exponent yếu Tóm tắt
Trần Đạo Dõng, Dương Thị Đào
ỨNG DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TÔM Ở ĐẦM PHÁ XÃ PHÚ THUẬN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trương Văn Đàn
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG GLUCOSE TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU HIẾU KHÍ TRÊN HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt
Nguyen Kim Dong
TRUY VẤN THÔNG TIN MỜ TRONG MÔ HÌNH DỮ LIỆU XML THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ Tóm tắt
Nguyễn Công Hào, Lương Thái Ngọc
ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TỪ THÔNG CHO HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU CÓ THAM SỐ J BIẾN ĐỔI Tóm tắt
Lê Đình Hiếu
Một số giải pháp tiền xử lý nhằm nâng cao chất lượng dịch tự động Anh-Việt đối với các cụm danh từ riêng Tóm tắt
Nguyễn Lý Hữu Huấn
PHÂN TÍCH POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) TRONG MỘT SỐ LOẠI DẦU NHỜN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Tóm tắt
nguyen thi hue
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG HUYỆN QUẢNG ĐIỀN VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN Tóm tắt
Nguyễn Đình Huy
NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ ĐỘC TỐ VI KHUẨN LAM MICROCYSTIN TRONG NƯỚC NHỜ PHẢN ỨNG QUANG XÚC TÁC VỚI TiO2 Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thi Hồng Danh, Phan Thị Thanh Thủy
THIẾT KẾ CÁC LƯỢC ĐỒ XML Ở MỨC KHÁI NIỆM Tóm tắt
Hoàng Quang
ỨNG DỤNG KĨ THUẬT TÍNH CHỈ SỐ BẤT BIẾN THEO ĐỘ SÂU TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC THẢM CỎ BIỂN Tóm tắt
Hà Nam Thắng, Tống Phước Hoàng Sơn
NGHIÊN CỨU NGUY CƠ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt
Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Nguyễn Đình Tiến
KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MÀU PHẨM NHUỘM CỦA THAN BÙN THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sỹ
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA ZEOLIT 4A TỔNG HỢP TỪ TRO TRẤU Tóm tắt
Trần Ngọc Tuyền
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA VẬT LIỆU Y SINH HYDROXYAPATITE (HA) TỪ VỎ TRỨNG Tóm tắt
Bùi Xuân Vương, Ung Nguyên Huy, Mai Thị Tuyết, Lê Thị Thu Thắm, Võ Oanh Kiều, Lê Thị Hồng Trâm, Bùi Thị Hòa


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science