T. 102, S. 3 (2015)

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Tùng Lâm
CHÍNH SÁCH CAI TRỊ MIẾN ĐIỆN CỦA THỰC DÂN ANH (1886 - 1948) Tóm tắt
Nguyễn Tuấn Bình
Kế hoạch K.8 (1967) Tóm tắt
Hoàng Chí Hiếu
Sách lược tự sự màn “Tế đền Thái Bá”: Thánh nhân bôn tẩu, sĩ nhân giạt rìa (Một cách tiếp cận chủ đề tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử) Tóm tắt
Lê Thời Tân
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC MIÊU TẢ VÀ TỰ SỰ TRONG BÀI LÀM VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH THCS Tóm tắt
Tran Văn Chung
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỊNH ĐẠI DIỆN TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI Tóm tắt
phan thị hồng
CHỦ ĐỀ PHƯƠNG ĐÔNG TRONG TRIẾT HỌC TÔN GIÁO CỦA VLADIMIR SOLOVYOV Tóm tắt
Mai K Đa
Nét tương đồng và khác biệt giữa triết lý Khổng Tử và Hồ Chí Minh về đối tượng giáo dục Tóm tắt
hoang ngoc
VIỆC ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ HIỆU QUẢ CÁC HỌC PHẦN CỦA GIÁO VIÊN Tóm tắt
Trương Viên, Trương Thi Thai Thanh, Trương Thị Từ Liêm
Ngoại giao công chúng Việt Nam: Đầy tiềm năng, nhiều thách thức Tóm tắt
Lâm Vũ
Tư duy thực tiễn Hồ Chí Minh với khắc phục bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên Tóm tắt
Nguyễn Hồng Điệp
VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ THỪA THIÊN HUẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 -1975) Tóm tắt
Võ Trần Ngọc Minh
CHÍNH SÁCH CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO (1989 - 2010) Tóm tắt
Phan Thị Anh Thư
ÁNH XẠ TỪ BIỂU TƯỢNG CÁI TÔI TRONG THƠ CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt
Hoàng Thị Huế
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRONG XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI Tóm tắt
Nguyễn Văn Quang
MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN HIỆN NAY Tóm tắt
bùi ngọc quân
ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC QUA THÀNH NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ LOÀI VẬT TRONG TIẾNG TRUNG VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Phan Phương Thanh
NÂNG TẦM VĂN HÓA TỔ CHỨC: YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Lê Văn Hảo
KĨ NĂNG SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT MIỀN TRUNG Tóm tắt
Phan Minh Tiến, PHẠM THỊ QUỲNH NI, ĐINH THỊ HỒNG VÂN, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
NHỮNG VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HUẾ HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Xuân Hòa


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science