Tạo mật khẩu mới

Vì lý do an ninh, hệ thống sẽ gửi cho quý vị qua email một mật khẩu mới thay vì gửi lại mật khẩu hiện tại.

Nhập địa chỉ email dưới đây để tạo mật khẩu mới. Địa chỉ này sẽ nhận được email khẳng định từ hệ thống.

Địa chỉ email người dùng đăng ký

» Quý vị chưa có bí danh? Xin vui lòng đăng ký


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science