Chi tiết về Tác giả

BALLINI, Elsa SupAgro, UMR BGPI INRA/CIRAD/SupAgro, Campus International de Baillarguet, TA A 54/K, 34398 Montpellier, France 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science