Chi tiết về Tác giả

Bảo Khánh, Nguyễn Hoàng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science