Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN RAU RỪNG Ở KHU VỰC MIỀN NÚI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Lê Thái Hùng, Ngô Tùng Đức
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG Anabas testudineus NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP BẢN ĐỒ NGUỒN LỢI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ Ở KHU BẢO VỆ THỦY SẢN DOI CHỎI, PHÚ DIÊN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Mạc Như Bình, Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Tiến Hữu
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 NGHIÊN CỨU THU NHẬP TỪ RỪNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở XÃ THƯỢNG NHẬT, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH TT HUẾ VÀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH VỀ GIỚI Tóm tắt
Dao Duy Duy Minh
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG LẠC CHỊU HẠN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Hoàng Kim Toản
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CHỈ THỊ SINH THÁI CỦA HỌ BƯỚM PHƯỢNG (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ Tóm tắt
Lê Thị Diên, Phan Trọng Trí
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY THANH, Tóm tắt
Nguyễn Thị Hải, Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Trần Văn Nguyện
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG LOGIC MÔ TẢ ĐỂ MÔ HÌNH HÓA MÔ HÌNH THỰC THỂ - MỐI QUAN HỆ THỜI GIAN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN GIAO TÁC Tóm tắt
Khoa CNTT
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG KALI THÍCH HỢP CHO HAI GIỐNG LÚA OM8104 VÀ MNR3 TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN DUY XUYÊN, QUẢNG NAM/ STUDY ON POTASSIUM RATES APPLICATION FOR TWO RICE VARIETIES OM8104 AND MNR3 ON SALINE SOIL AT DUY XUYEN, QUANG NAM Tóm tắt
Nguyễn Đình Thi, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Xuân Cẩm
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NGƯỜI NÔNG DÂN MỚI Ở CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI THUỘC VÙNG GÒ ĐỒI CỦA CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Sáng Tạo, Dương Thanh Hải, Phan Văn Hùng, Đặng Thị Thảo, Cao Thị Thuyết
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÂY BƯỞI THANH TRÀ (CITRUS GRANDIS (L.) OSBECK) ĐẦU DÒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ BẰNG KỸ THUẬT RAPD Tóm tắt
Hoàng Tấn Quảng
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CÁ THÁT LÁT NOTOPTERUS NOTOPTERUS (PALLAS, 1769) Ở THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Lê Thị Nam Thuận
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ DỊCH TỄ CỦA BỆNH TÔM CHẾT SỚM (EMS) TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH NHẰM ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ PHÒNG TRỊNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH TÔM CHẾT SỚM (EMS) TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH NHẰM ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ PHÒNG TRỊ Tóm tắt
Trần Thị Linh Giang, Dương Viết Phương Tuấn
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC MÔ HỌC SỰ PHÁT TRIỂN BUỒNG TRỨNG TÔM RẢO (METAPENAEUS ENSIS DE HAAN 1850) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Đoàn Suy Nghĩ, Lê Thế Lương
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA RỆP SÁP – PSEUDOCCOCUS COMSTOCKI (KUWANA) HẠI CÂY TIÊU Ở HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt
Lê Trọng Sơn, Trương Thị Hoa
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC DINH DƯỠNG CỦA CÁ NÂU Tóm tắt
Hoàng Nghĩa Mạnh, Nguyễn Thị Thư
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC LÀM CƠ SỞ DỰ ĐOÁN SẢN LƯỢNG RỪNG KEO LAI (ACACIA HYBRID) TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Duy Phong, Hoàng Văn Dưỡng
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ ĐỰC HÓA CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM CÁ TRONG NƯỚC CÓ PHA HORMONE 17α - METHYLTESTOSTERON Tóm tắt
Lê Văn Dân, Nguyễn Tử Minh
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, Nghiên cứu ảnh hưởng của các nồng độ dung dịch dinh dưỡng NQ2 đến sinh trưởng và năng suất xà lách xoăn trồng phương pháp thủy canh bấc đèn tại Thừa Thiên Huế Tóm tắt
Lê Thị Khánh, Nguyễn Văn Quy
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước ép rong sụn và chitosan đến sinh trưởng và năng suất xà lách tại thành phố Huế/Effect of seaweed extracts and chitosan on growth and yield of lettuce (Lactuca sativa) at Hue city Tóm tắt
Nguyễn Đình Thi
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Modis Terra/Aqua để theo dõi và quản lý mùa vụ trồng lúa hè thu 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thanh
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghiên cứu đặc điểm sinh hoá vi khuẩn Streptococcus sp. gây bệnh trên cá rô phi nuôi tại đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Phước, Lưu Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Trương Thị Hoa, Lê Văn Bảo Duy
 
T. 97, S. 9 (2014): Khoa học Tự nhiên Nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao M60 sử dụng vật liệu địa phương Tóm tắt
Lê Thanh Phong, Nguyễn Văn Ngôn
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Ngoại giao công chúng Việt Nam: Đầy tiềm năng, nhiều thách thức Tóm tắt
Lâm Vũ
 
T. 105, S. 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn Nhân vật trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa và Mật mã Da Vinci - từ góc nhìn so sánh Tóm tắt
lê thị thúy hoa
 
226 - 250 trong số 429 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science