Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 189 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề về quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

NGUYỄN VIẾT LÂM

Tóm tắt


    Cho đến thời điểm hiện nay, quản trị quan hệ khách hàng (CRM) không còn là khái niệm mới mẻ đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Và mặc dù CRM có vai trò hết sức quan trọng vì nó có thể mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường đầy biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt; song CRM tại các doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa phát triển. Bài viết dưới đây tập trung phân tích các nguyên nhân của thực tại nêu trên và đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp có được một hệ thống CRM mong muốn.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012