Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 188 (2013) Huy động và sử dụng tài chính của giáo dục và đào tạo ở thành phố Hà Nội: Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt   PDF
NGUYỄN DOÃN HOÀN, HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG
 
S. 213 (2015) Hướng thay đổi Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Nhìn từ dự thảo Chuẩn mực chung “Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính” Tóm tắt   PDF
PHẠM HOÀI HƯƠNG
 
2019: Số đặc biệt Impact of Globalization on Industrial Development in Vietnam: Evidence from Time Series Analysis Tóm tắt   PDF
NGUYEN THI CAM VAN
 
S. 201 (2014) Kỳ vọng và cảm nhận lợi ích đối với mua sắm trực tuyến Tóm tắt   PDF
BÙI THANH TRÁNG
 
S. 213 (2015) Kỷ luật tài khóa và an toàn tài chính vĩ mô ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM THẾ ANH, PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH
 
S. 206 (2014) Khung năng lực lãnh đạo, quản lý của nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp giai đoạn tái cấu trúc ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
MAI THANH LAN, TẠ HUY HÙNG
 
S. 202 (2014) Khung đánh giá quản trị đất đai (LGAF) và kết quả nghiên cứu ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐẶNG HÙNG VÕ, NGUYỄN VĂN THẮNG
 
S. 222 (2015) Kiểm soát người đại diện: Vai trò của thế chế trong quản trị tập đoàn tư nhân Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VŨ HÙNG, LÊ QUANG CẢNH
 
S. 188 (2013) Kiểm định giả thuyết hội tụ đối với năng suất nhân tố tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
HỒ ĐÌNH BẢO
 
S. 194 (2013) Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á về marketing lãnh thổ và bài học ứng dụng marketing lãnh thổ nhằm thu hút FDI cho Thủ đô Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Đức Hải
 
S. 188 (2013) Kinh tế thế giới năm 2012 và triển vọng năm 2013 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN BÌNH GIANG
 
S. 200 (2014) Kinh tế Việt Nam 2013 và định hướng chính sách năm 2014 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC SƠN
 
S. 199 (2014) Kinh tế Việt Nam 2013: Tiếp tục ổn định vĩ mô và phục hồi tăng trưởng Tóm tắt   PDF
TRẦN THỌ ĐẠT, VŨ DUY THÀNH, TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
 
S. 187 (2013) Kinh tế Việt Nam năm 2012 và một số đề xuất năm 2013 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
 
S. 206 (2014) Kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO nhìn từ thực trạng nhập khẩu hàng hóa Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ KIM CHUNG, NGUYỄN PHƯƠNG MAI
 
S. 193 (2013) Lao động nông thôn di cư ra thành thị: Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Long, Nguyễn Thị Minh Phượng
 
S. 195 (2013) Lòng tin tổ chức- Một chỉ số quan trọng về năng lực doanh nghiệp: Khảo sát so sánh ở các doanh nghiệp quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MẠNH QUÂN
 
S. 192 (2013) Lợi thế so sánh của Việt Nam trong xuất khẩu hàng tinh chế Tóm tắt   PDF
TRẦN CHÍ THIỆN
 
S. 214 (2015) Lựa chọn hình thức tái cấu trúc sở hữu Ngân hàng tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
HẠ THỊ THIỀU DAO
 
S. 221 (2015) Lý thuyết hành vi- Ứng dụng ra quyết định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ HOÀI LINH, PHAN HỒNG MAI
 
S. 198 (2013) Lý thuyết người đại diện, lý thuyết trò chơi và bài toán người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
TRẦN VIỆT LÂM
 
S. 196 (2013) Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân- Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
HỒ QUẾ HẬU
 
S. 205 (2014) Liên kết trong ngành hàng rau quả Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG ĐỨC LỰC
 
S. 197 (2013) Logistics- Một hình thức dịch vụ cần được đẩy mạnh ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC LUẬT, NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
 
S. 192 (2013) Luận bàn về quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ DUY HÀO, ĐỖ HỒNG NHUNG
 
76 - 100 trong số 272 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012