Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 187 (2013) Nông nghiệp Việt Nam 2012 và triển vọng phát triển Tóm tắt   PDF
VŨ TRỌNG BÌNH
 
S. 196 (2013) Nông nghiệp Việt Nam: Những thách thức và một số định hướng cho phát triển bền vững Tóm tắt   PDF
ĐỖ KIM CHUNG, KIM THỊ DUNG
 
S. 205 (2014) Nữ thành viên hội đồng quản trị và kết quả tài chính: Nghiên cứu các công ty niêm yết Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ NAM THẮNG, NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN, TRẦN THỊ HẠNH LINH, TRẦN MINH ANH, NGUYỄN HỒNG THÁI
 
S. 205 (2014) Nghiên cứu ảnh hưởng của niềm tin và trao đổi thông tin điện tử đến sự hợp tác và kết quả quản trị chuỗi cung ứng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THÀNH HIẾU
 
S. 210 (2014) Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển tại Nha Trang Tóm tắt   PDF
ĐỒNG XUÂN ĐẢM, LÊ CHÍ CÔNG
 
S. 219 (2015) Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa đến Huế Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ MINH LÝ, HOÀNG THỊ ANH THƯ
 
S. 221 (2015) Nghiên cứu các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ AN BÌNH, PHẠM LONG
 
S. 192 (2013) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở miền Trung Tóm tắt   PDF
NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
 
S. 187 (2013) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến xu hướng mua sắm của khách hàng tại kênh bán lẻ hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
BÙI THANH TRÁNG
 
S. 205 (2014) Nghiên cứu chính sách hỗ trợ ảnh hưởng đến sự phát triển cụm liên kết công nghiệp: Bài học thực tiễn đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KẾ NGHĨA, PHAN ĐĂNG TUẤT
 
S. 192 (2013) Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong khoa học kinh tế tại các trường đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
BÙI ĐỨC THỌ
 
S. 206 (2014) Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam Tóm tắt   PDF
THÂN THANH SƠN, NGUYỄN HỒNG THÁI
 
S. 218 (2015) Nghiên cứu quản trị lợi nhuận thông qua biến kế toán dồn tích và sự dàn xếp các giao dịch thực của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ BÍCH VÂN
 
S. 217 (2015) Nghiên cứu sự đa dạng nguồn thu nhập hộ gia đình vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tóm tắt   PDF
ÔNG NGUYỄN CHƯƠNG, TRẦN NHƯ QUỲNH
 
S. 200 (2014) Nghiên cứu tác động của lãi suất tới tỷ giá tại Việt Nam theo mô hình giá cứng Dornbusch Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ TUẤN NGHĨA, CHU KHÁNH LÂN
 
S. 219 (2015) Nghiên cứu xu hướng quản trị lợi nhuận do thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐẶNG NGỌC HÙNG
 
S. 201 (2014) Nhìn lại quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công nghiệp hóa trong thời kỳ đổi mới Tóm tắt   PDF
NNhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế quốc dâ
 
S. 187 (2013) Nhìn nhận ổn định kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2012 và một số khuyến nghị chính sách Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC SƠN
 
S. 190 (2013) Nhóm lợi ích- Yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu kinh tế Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KẾ TUẤN
 
S. 187 (2013) Nhận thức về vai trò sở hữu nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THƯỜNG LẠNG
 
S. 190 (2013) Những giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn Bến Tre trong thời gian tới Tóm tắt   PDF
LÊ QUỐC LÝ
 
S. 187 (2013) Những nguyên tắc xác định giá trị bồi thường quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất Tóm tắt   PDF
TRẦN MINH ĐẠO
 
S. 210 (2014) Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty cổ phần tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, NGUYỄN THỊ THÙY LINH
 
S. 214 (2015) Nhu cầu vay vốn để chữa bệnh của hộ gia đình có người mắc bệnh mãn tính tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN QUANG CHUNG, LÊ KHOA HUÂN
 
S. 201 (2014) Năng lực cơ sở hạ tầng quản lý tri thức và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN HÀ MINH QUÂN
 
126 - 150 trong số 268 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012