Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 202 (2014) Năng suất nông nghiệp và công nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ QUANG CẢNH, NGUYỄN THỊ HỒNG THOAN
 
S. 206 (2014) Phát triển bộ phận kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHAN TRUNG KIÊN
 
S. 221 (2015) Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN SÁNG
 
S. 213 (2015) Phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 và định hướng giai đoạn 2016- 2020 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC SƠN
 
S. 217 (2015) Phát triển kết cấu hạ tầng ở Vệt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG VINH
 
S. 196 (2013) Phát triển kinh tế xã hội 2011- 2013: Những vấn đề cơ bản và một số đề xuất Tóm tắt   PDF
PHẠM HỒNG CHƯƠNG, BÙI ĐỨC THỌ, NGUYỄN ĐỨC THÀNH, NGUYỄN THANH LAN
 
S. 196 (2013) Phát triển nông nghiệp bền vững- Lý luận và thực tiễn Tóm tắt   PDF
VŨ TRỌNG BÌNH
 
S. 196 (2013) Phát triển nông nghiệp sạch và bền vững trên thế giới và ở Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ MINH
 
S. 220 (2015) Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ HOÀI THU
 
S. 197 (2013) Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của trường đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỨC HIỂN
 
S. 205 (2014) Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Bưu điện tỉnh Nghệ An đến năm 2020 Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN THUẬN, NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
 
S. 205 (2014) Phát triển thương hiệu trường đại học Việt Nam thông qua việc gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ HUỆ, PHAN THỊ THANH HOA
 
S. 219 (2015) Phân rã chênh lệch tiền lương thành thị- nông thôn ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ TUẤN ANH
 
S. 187 (2013) Phân tổ theo khu vực thể chế và cải cách chính sách tiền lương công chức hành chính Tóm tắt   PDF
PHAN CÔNG NGHĨA
 
S. 219 (2015) Phản ứng của thị trường khi công bố thông tin chi trả cổ tức- Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
VÕ XUÂN VINH, ĐOÀN THỊ MINH THÁI
 
S. 220 (2015) Phản ứng trong hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khi có sốc vĩ mô về thu nhập Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH, ĐOÀN TRỌNG TUYẾN, PHẠM HƯƠNG HUYỀN, NGUYỄN THỊ THẢO, PHẠM TIẾN HẢI, NGUYỄN LIÊN HƯƠNG
 
S. 193 (2013) Phục hồi và kích thích phát triển thị trường hàng hoá trong nước của Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
Hoàng Đức Thân
 
S. 214 (2015) Quan hệ giữa rủi ro hiệp moment bậc cao và lợi nhuận danh mục đầu tư khi xem xét tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục theo giá trị- Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
VÕ XUÂN VINH, NGUYỄN QUỐC CHI
 
S. 214 (2015) Quan hệ giữa tăng trưởng nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và gợi ý chính sách Tóm tắt   PDF
ĐINH PHI HỔ, ĐINH NGUYỆT BÍCH
 
S. 206 (2014) Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước- Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt   PDF
PHẠM NGỌC THÀNH, LÊ QUÂN
 
S. 206 (2014) Quá trình nhận thức của Đảng về vai trò của Nhà nước đối với kinh tế và những ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Tóm tắt   PDF
BÙI ĐỨC THỌ
 
S. 195 (2013) Quản lý phát triển đô thị theo hướng tiếp cận quản trị tri thức ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ HOÀNG LAN
 
S. 217 (2015) Quản lý sử dụng vốn của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội: Thực trạng và vấn đề Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LAN, MAI NGỌC CƯỜNG
 
S. 189 (2013) Quản trị doanh nghiệp dựa theo thị trường và vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN
 
S. 221 (2015) Quản trị trường đại học: Vận dụng mô hình chuỗi giá trị tại trường Đại học Kinh tế quốc dân trong bối cảnh được trao quyền tự chủ Tóm tắt   PDF
DOÃN HOÀNG MINH
 
151 - 175 trong số 268 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012