Ban biên tập

BTV chính

Hà Xuân Quang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Ban biên tập, Việt Nam
Nguyễn Văn Thiện
Phạm Văn Đông


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009