Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 07 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cảm nhận của một người Thầy về sinh viên UEF

Bùi Loan Thùy

Tóm tắt


Là người VN, chúng ta đều biết rõ sự kỳ vọng của cha mẹ đặt vào con cái của mình về  trình  độ  học  vấn.  Cha  mẹ  có nhiều cách để lại tài sản, có thể là tài sản vật chất, có thể là tài sản tinh thần. Việc đầu tư rất lớn cho con em của mình được vào học những trường đại học có học phí cao trong nước và ngoài nước (với niềm hy vọng và niềm tin rằng có chất lượng đào tạo cao) có lẽ là món quà có giá trị nhất cha mẹ dành cho đứa con của mình khi đứa con kết thúc bậc học phổ thông. Số lượng sinh viên đã theo học và sẽ vào học tại UEF trong những năm tới là một minh chứng về sự đầu tư này

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X