Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 2(12) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của nghị định 59/2011/NĐ-CP lên cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - một trọng tâm trong tái cấu trúc doang nghiệp nhà nước tại Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Kim Đức

Tóm tắt


Năm tài khóa 2011 đã kết thúc – một năm đặt ra nhiều thử thách không chỉ đối với kinh tế VN mà còn với cả kinh tế toàn cầu. Tuy không rơi vào tình trạng đáng báo động nhưng kinh tế nước ta một năm qua cũng gặp không ít khó khăn. Tốc độ tăng trưởng khá nhưng thấp hơn kế hoạch và chưa có sự chuyển biến rõ rệt về chất; Lạm phát tiếp tục ở mức cao, tác động mạnh đến sản xuất và đời sống người dân; Kim ngạch xuất khẩu tăng, Nhập siêu vẫn còn lớn nhưng có xu hướng giảm; Sự lúng túng và bất cập trong cắt giảm đầu tư công; Xuất hiện ngày càng rõ những dấu hiệu rủi ro trong hoạt động hệ thống ngân hàng; Tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản và nguy cơ xảy ra phản ứng dây chuyền; Tình trạng xuống dốc của thị trường chứng khoán; Sự hỗn loạn của thị trường vàng; Nợ công vẫn trong vòng kiểm soát nhưng đang đặt ra những cảnh báo ngày càng gay gắt; Tụt hạng về năng lực cạnh tranh… đều là những vấn đề nổi bật đã diễn ra trong năm vừa qua và có khả năng vẫn sẽ kéo dài trong năm 2012 nếu Chính phủ không đưa ra những biện pháp đúng đắn, kịp thời.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X