S. 3(13) (2012)

Kinh doanh tiền tệ và cơ chế phát triển

Mục lục

Chủ đề chính

Ảnh hưởng yếu tố tâm lý lên mục tiêu của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Hải Lý, Hoàng Thị Phương Thảo 3-10,15
Nguồn nhân lực đẳng cấp quốc tế cho thị trường chứng khoán Tóm tắt PDF
Bùi Kim Yến 11-15
Cơ chế kích thích nhà quản lý và mô hình quản lý ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Đức 16-20
Phát triễn dịch vụ ngân hàng bán buôn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Lê Kiều Oanh 21-24
Thương mại Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO và đinh hướng phát triển trong năm 2012 Tóm tắt PDF
Võ Thanh Thu 25-28
Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Đào Duy Huân, Đào Duy Tùng 29-35
Hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn, Lê Hữu Linh 36-46
Thị Trường bán lẻ Việt Nam cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghi 47-51
Phát triển phân khúc thị trường nhà ở cho cư dân thu nhập thấp và trung bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trình 52-54

Nghiên cứu và trao đổi

Tái cơ cấu đầu tư – một nội dung quan trọng hàng đầu của tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt PDF
Chu Văn Cấp 55-59
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bến Tre theo mô hình nào đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Võ Khắc Thường 60-64
Từ việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức đến việc làm phi chính thức ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Hồ Đức Hùng, Nguyễn Duy Tâm, Mai Thị Nghĩa 65-70

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Predictor for success of VietNam-Based joint ventures Tóm tắt
Cao Minh Trí 87-96

Chuyên mục khác

Phác thảo bức tranh tự chủ đại học hiện nay Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 71-75
Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tích cực tại UEF Tóm tắt PDF
Dương Tấn Diệp 76-80
Liên kết nước ngoài - Kinh nghiệm từ UEF Tóm tắt PDF
Cao Minh Trí 81-82
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố quyết định trong công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Vinh 83-86


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X