Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nét mới trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Medvedev (2008-2012).

Lê Minh Giang

Tóm tắt


      Bài viết phản ánh và phân tích bối cảnh tác động đến chính sách đối ngoại của Tổng thống D.Medvedev và nét mới trong chính sách đối ngoại của Tổng thống D. Medvedev nhiệm kỳ 2008 - 2012.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581