S. 10 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Thụy Điển sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011). Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Hợp tác lao động Việt Nam - Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21: cơ hội và thách thức. Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 14

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Khuôn khổ hiến định của hoạt động quốc phòng an ninh và đối ngoại ở Đức, Pháp. Tóm tắt PDF
Hà Thu Thủy 28
Thanh toán biên mậu Việt – Lào: thực trạng và những vấn đề đặt ra. Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tài 39
Một số điều chỉnh chính sách kinh tế của nước Đức trong bối cảnh nợ công Châu Âu. Tóm tắt PDF
Đặng Minh Đức 45

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Quá trình hoàn thiện chính thể cộng hòa dân chủ ở thị quốc Athens (Hy Lạp) qua các cuộc cải cách (thế kỷ VI – V trước công nguyên). Tóm tắt PDF
Đặng Văn Chương 58
Nét mới trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Medvedev (2008-2012). Tóm tắt PDF
Lê Minh Giang 65

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Tình hình nghiên cứu, phê bình, dịch thuật văn học Nga tại Việt Nam những năm gần đây. Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hường 71
Báo cáo hội thảo tại Stockholm. Tóm tắt PDF
Đỗ Tá Khánh, Bùi Việt Hưng 79


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581