Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao

Tạp chí của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 10 (2019)

Mục lục

Bài viết

DIỄN BIẾN TỐC ĐỘ CHẠY 100m NAM VẬN ĐỘNG VIÊN LỨA TUỔI 16-18 ĐỘI ĐIỀN KINH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH ĐẮK LẮK TRONG CHU KỲ HUẤN LUYỆN NĂM Tóm tắt PDF
Chu Vương Thìn 4
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Long 10
NGHIÊN CỨU CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN QUẦN VỢT 15-17 TUỔI THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC, TỈNH AN GIANG Tóm tắt PDF
Phan Nhân 16
LỰA CHỌN TEST ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT LỨA TUỔI 15-16 HÀ TĨNH Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Hưng 22
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ TRẺ LỨA TUỔI 15-16 CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ AN GIANG Tóm tắt PDF
Văng Công Danh 30
LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO NAM HỌC SINH KHỐI 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN, QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Lê Huy Hà 37
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HUẤN LUYỆN SỨC NHANH CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ FUTSAL NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Tóm tắt PDF
Tăng Phú Đức 45
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Tóm tắt PDF
Đường Thị Hương 51
LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CHO NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN CẦU LÔNG LỨA TUỔI 14-15 TỈNH ĐỒNG NAI Tóm tắt PDF
Phạm Thị Kim Liên 57
VẬN DỤNG TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Phùng Thị Cúc 63
MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH TÍCH NHẢY CAO ÚP BỤNG CỦA NAM SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Tóm tắt PDF
Trần Kỳ Quốc Tuấn 67
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng 77
TỔNG QUAN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CÔNG TÁC TUYỂN SINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
BBT Ban Biên tập 85
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ NĂM 2019 Tóm tắt PDF
BBT Ban Biên tập 88